Casa amb piscina a Sitges

Per què ara?

Vendre en el moment adeqüat és, sens dubte, un dels factors més importants per tenir èxit. T’expliquem per què ara és un bon moment per fer-ho a la teva regió.

Per què ara?

Vendre en el moment adeqüat és, sens dubte, un dels factors més importants per tenir èxit. T’expliquem per què ara és un bon moment per fer-ho a la teva regió.

€ 795.000

Venut per Lucas Fox

Casa amb piscina a Sitges

 • La demanda

  La crisi de la COVID ha sigut, sens dubte, una de les majors disrupcions en el nostre estil de vida, probablement de la nostra història.

  Els diferents sectors econòmics han sigut impactats de manera diferent. Uns s’han vist greument afectats i d’altres beneficiats pel nou comportament del consumidor. El sector inmobiliari també s’ha comportat de manera desigual. Les superfícies comercials i els edificis d’oficines han vist com es reduïa la seva demanda de manera considerable, a diferència del sector residencial que s’ha beneficiat d’aquesta situació, tenint en compte les noves necessitats del comprador.

  L’entorn on vivim és un dels factors més importants per els éssers humans, ja que influeix directament en el nostre estat d’ànim i estil de vida. I molts de nosaltrem hem i estem considerant un canvi de residència, fent que aquesta necessitat hagi reforçat la demanda inmobiliaria, especialment en les zones que ofereixen les característiques més demandades en l’actualitat.

 • La regió

  La situació actual també ha accelerat el procés de digitalització de molts sectors econòmics, produïnt que, canvis que normalment s’haurien dut a terme en un periode de 5 anys, s’hagin implementat en menys de 8 setmanes.

  Aquesta digitalització ha permès que moltes empreses hagin pres mesures de flexibització laboral i teletreball. Els treballadors ja no es troben limitats a un lloc físic proper a l’oficina, sino que poden ser productius des de qualsevol lloc on hi hagi una connexió a internet.

  Molts d’aquests treballadors han començat a considerar altres regions per viure, que tot i trobant-se relativament a prop de les gran ciutats on s’ubica la seva feina, ofereixen una millor qualitat de vida, en un entorn més natural, menys déns, tranquil i on poden comptar amb espais més amplis per el mateix preu que a les ciutats d’origen. Com a conseqüència, hem percebut un increment de la demanda substancial a les regions de Catalunya que ofereixen aquest estil de vida al seus ciutadans.

  Creixement anual de la demanda - Oct 2020
 • El producte

  La combinació de dos factors propis de la pandèmia, el confinament i el teletreball, han provocat que analitzem amb més deteniment quines son les nostres necessitats en quan a espai i tipus d’habitatge que s’adapti a les nostres noves necessitats.

  La línia entre casa / oficina, casa / gimnàs, casa / espai d’esbarjo, etc. s’ha difuminat totalment durant els últims mesos, i hem fet de casa nostra un espai molt més polivalent. Això ha tingut un efecte directe en el tipus de producte inmobiliari demandat, beneficiant de manera substancial aquells habitatges que ofereixen espais amplis, diàfans, exteriors, amb zones verdes i espais que ens hi permiten gaudir de totes aquelles activitats necessàries dins de la nova normalitat.

 • Els preus

  La particularitat de la situació actual ha portat a una estabilització dels preus en les regions.

  Si bé els moments d’incertesa solen portar a la paralització en la presa de decisions amb un efecte negatiu sobre els preus, la particularitat de la situació actual ha portat a una estabilització dels preus en determinades regions i producte més demandat, beneficiant-se del canvi de les necessitats del comprador. Sortir al mercat en el moment adeqüat amb el preu correcte és un factor molt important, donat que les primeres setmanes de comercialització son claus per una venda exitosa i el transcurs del temps sol jugar en contra d’un procés eficient, evitant la sobre-exposició del producte.

  L'evolució dels preus de venda mostra estabilitat als mesos més durs de la pandèmia
 • El moment

  El moment ideal per vendre una casa és aquell en el que la demanda es troba en una fase creixent, quan hi ha més persones interessades buscant habitatge a la teva regió.

  Com hem explicat en punts anteriors, la pandemia ha causat aquest canvi en les necessitats de la demanda, afavorint les regions perifèriques amb bones connexions amb la ciutat. A més de la demanda nacional, també s’ha de tenir en compte la demanda internacional. Tradicionalment, según les dades de Lucas Fox, la demanda internacional és més forta durant el primer trimestre de l’any, quan els països emissors es troben en ple hivern i les persones comencen l’any amb nous objectius.

  Estimem que, degut a les restriccions de moviment implementades pels diferents països i que han posat fre a aquesta demanda durant els últims mesos, en el moment que hi hagi una vacuna o un tractament terapéutic de la COVID, aquesta demanda internacional s’incrementarà de manera considerable respecte a anys anteriors.

  Evolució del tràfic internacional de la nostra web

Obté la teva valoració gratuïta

T'expliquem per què ara és el millor moment de vendre una propietat a la teva regió

Obté la teva valoració Valoració gratuïta